Hyreshöjning 2017

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är nu avslutade. Det har resulterat i en höjning med 0,65 % i Östersund och 0,6 % i Dvärsätt från och med den 1/1 2017. Höjningarna ska täcka prishöjningar på vatten, uppvärmning, fastighetsel, underhållskostnader med mera.

Visa nästa nyhet Ny Carport på Litsvägen 23-25

Inga äldre nyheter Det här är den äldsta nyheten.